Nya datum-seminariet

Vi har i sista stund blivit tvungna att skjuta på seminariet.  Första blocket ligger på andra blockets datum, det andra på det tredje 17-19/1 och nya datum för det sista blocket. 19-22/2. Stefan

Seminariedax igen. -OBS! Nya datum.

Vi kommer återigen genomföra det uppskattade och efterfrågade seminariet Seminariet introducerar AA: s 12-stegsprogram som en problemlösande formel, att tillämpas på olika beroenden från ett  behandlingsperspektiv. Vi kommer att förankra 12-stegsprogrammet i boken, Anonyma Alkoholister (Storaboken). Utbildningen berör beroendeproblematiken på ett sådant sätt att det är användbart i alla sammanhang, även där det inte används […]

En ny tillvaro

”Jag skulle få uppleva lycka och frid och känna mig nyttig – i en livsstil som blir osannolikt mycket underbarare ju längre tiden går. En existens som var bättre än den bästa som jag upplevt hittills i livet.”

Ny folder

Nu kan du beställa vår nya folder som vi tagit fram tillsammans med blaeck Namn och adress till: stefan@framsteget.se

Neurofeedback

Neurofeedback är ett omfattande träningssystem vilket stödjer förändring i hjärnan på cellnivå. Det tekniskt träningssystemet främjar och övar hjärnan på att reglera sin aktivitetsnivå på ett för individen tillfredsställande sätt. Tekniken går ut på att hjärnan får återkoppling från sin elektriska aktivitet (EEG) och på så sätt belönar sig själv när den uppnår önskad aktivitetsnivå. Då hjärnan är […]

Framsteget 3.0

Nu står vi inför en del förändringar, vilket innebär att vi kommer att kunna erbjuda ännu bättre lösningar… Vi har under en längre tid arbetat med LEAN i verksamheten. Syftet med det har varit att optimera användningen av våra resurser. Att göra ständiga förbättringar. Under tiden har en del idéer dykt upp och nu är […]

Nytt år Nya ramavtal :)

                Vi önskar ett gott nytt år, hoppas på ett fortsatt gott samarbete med alla, och berättar samtidigt att vi har nya ramavtal med Gävle kommun och stor-Stockholm.