Framsteget har som grund en professionell manualstyrd behandling med högsta evidens, för behandling av samtliga beroendeproblem, kemiska såväl som processberoende ex. spel. Möjlighet finns också att helt, delvis kombinera behandlingen med interna/externa insatser. Framsteget har ett tydligt miljöterapeutiskt inslag som vävs samman med övrig behandling. Psykologer finns i verksamheten.

Framsteget Ronjas minne  (se separat flik)

Vi jobbar med helhet:
Utredning (nytt 2016) -Grundbehandling – Fortsatt behandling- Insluss i samhället-medicinfri ADHD-behandling-neurofeedback.
För dig innebär det att vi gör verkligt individuella behandlingsplaner som kan varieras och anpassas efter dina personliga behov. Vi vinnlägger oss också om att anpassa insatsen efter vad som kan göras på ”hemmaplan”.
Du kan erbjudas ett gott nätverk av arbetsgivare och samarbete med utbildningsplatser som är beredda att göra en insats.

Exempel på behandlingslösningar

Hos oss kan man göra allt från grundbehandling hela vägen in i riktiga anställningar, studier och eget boende.

 • Utredning– Kontakta oss för info.
 • Manualstyrd grundbehandling (12-steg), föreläsningar/grupp/enskilt som ger den bästa starten i tillfrisknandet.
 • Fortsatt behandling med arbete i manualstyrt behandlingsmaterial- enskilt och i grupp.
 • Inslussbehandling arbete, studier, boende
 • CRA– Community Reinforcement Approach
 • Medicinfri ADHD-behandling
 • Neurofeedback/neuroscan https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/dataspel-kan-bli-behandling-mot-adhd
 • Återfallsbehandling mm
 • Anhörigträffar
 • NP- vårdinsatser
 • Traumabearbetning
 • Dagbehandling

Behandling kan påbörjas vart som helst i behandlingstrappan beroende på bland annat tidigare vårdinsatser.

Språk
Svenska, spanska, engelska samt särskild insats med tolk.

 

Framsteget bedriver extern information, konsultationer för företag och föreningar i alkohol och drogfrågor. Vi kan hjälpa er utforma alkohol och drogpolicy samt erbjuda lösningar i form av olika behandlingsinsatser. Kontakta oss för mer information.