Drogberoende är en familjesjukdom

Drogberoende är en familjesjukdom och alla som kommer i kontakt med den far illa. Att  anpassa sig efter den beroendes agerande gör människor, familjer och arbetskamrater m.fl. sjuka. En viktig del av behandlingen är därför medverkan från dig som anhörig. Här på Framsteget ordnar vi  anhörigdagar som syftar till att hjälpa dig att förstå och hantera problemet, att medvetandegöra  roller och visa på vägar till ett liv i frihet.

Du får givetvis kontakta oss, eventuellt träffa oss, före eller i början av behandlingen för samtal och information. Du kan om du vill ringa för rådgivning eller bara för att prata. Du kan också lämna dina kontaktuppgifter på telefonsvararen så kontaktar vi dig när det passar dig. 019-281333

Vi  håller återkommande anhörigdagar på vår mottagning i Örebro. Ring oss om nästa tillfälle 019-281333

Väl mött!