Nu har samtlig personal utbildats i  A-CRA och CRA via ACRA Sverige. A-CRA och CRA är evidensbaserade behandlingsprogram för ungdomar och vuxna med alkohol och drogproblem. Båda programmen rekommenderas i Socialstyrelsens riktlinjer.

Vår behandlingspersonal har även gått grundkurs och metodkurs Kriminalitet som livsstil via Stiftelsen Kriminalitet som Livsstil. Utbildningen är skapad för att hjälpa vuxna eller ungdomar som är i eller på väg in i en kriminell livsstil.