Spelberoende-riktlinjer

Nationella rekommendationer för stöd och behandling vid spelmissbruk.   http://ssil.today/nationella-rekommendationer-for-stod-och-behandling-vid-spelmissbruk-galler-119079/nyhet.html På Framsteget kan vi erbjuda både 12-steg och KBT-insatser samt även kombinera dessa. Spelmissbruk har liknande effekt i hjärnan som kokainmissbruk och riktig 12-stegsbehandling ger betydande och varaktig förändring vad gäller drog-spelanvändande.

Vi byter föreståndare

Efter 17 år med Stefan som föreståndare är det nu dax att förnya oss även här. Ny föreståndare blir Håkan Nordmark som närmast kommer från Örebro kommun där han tjänstgjort som stabschef och chef över central administration. Stefan kommer att vara kvar i verksamheten som behandlingschef parallellt med att han vidareutbildar sig.

CRA-Community Reinforcement Approach

På Framsteget har vi nu ytterligare ett psykosocialt verktyg. CRA är en av de psykosociala behandlingar som Socialstyrelsen rekommenderar personer med alkohol- och/eller narkotikamissbruk. Effekten av metoden är nykterhet alternativt minskad konsumtion, färre dagar med missbruk och förbättrad livskvalitet.   Kompetenshöjningen har skett i samarbete med: LARS ÖHMAN Utbildning, Utredning, Behandling & Stöd

Nya datum-seminariet

Vi har i sista stund blivit tvungna att skjuta på seminariet.  Första blocket ligger på andra blockets datum, det andra på det tredje 17-19/1 och nya datum för det sista blocket. 19-22/2. Stefan

Seminariedax igen. -OBS! Nya datum.

Vi kommer återigen genomföra det uppskattade och efterfrågade seminariet Seminariet introducerar AA: s 12-stegsprogram som en problemlösande formel, att tillämpas på olika beroenden från ett  behandlingsperspektiv. Vi kommer att förankra 12-stegsprogrammet i boken, Anonyma Alkoholister (Storaboken). Utbildningen berör beroendeproblematiken på ett sådant sätt att det är användbart i alla sammanhang, även där det inte används […]

En ny tillvaro

”Jag skulle få uppleva lycka och frid och känna mig nyttig – i en livsstil som blir osannolikt mycket underbarare ju längre tiden går. En existens som var bättre än den bästa som jag upplevt hittills i livet.”

Ny folder

Nu kan du beställa vår nya folder som vi tagit fram tillsammans med blaeck Namn och adress till: stefan@framsteget.se