Opiodkrisen

Över 70000 människor dog av överdoser i USA under 2017. Det kan jämföras med antalet döda amerikaner under Vietnamkriget, 58000. I Sverige uppmärksammas faran med opioidmissbruket allt oftare nu men här pratas det om att lösa opioidproblemet med… Ja just det, opioider. Vi tror att tillgången måste begränsas samt att drogfri behandling är den enda […]

Framsteget Ronjas minne

Nu är namnbytet klart. Återtåget som blivit en del av vår verksamhet har bytt namn till Framsteget Ronjas minne. Vi har i och med det också påbörjat transformeringen till HVB. Det kommer vara en varsam förändring som ta hänsyn till redan inledda och planerade placeringar. Välkommen att höra av dig med frågor till Håkan 07o-3293259 […]

Anhörigdag

Nu på fredag är det dags igen. Vi håller anhörigdag i Örebro. Om du missat den och vill vara med så maila oss på: stefan@framsteget.se Antalet är begränsat så vi lovar inte plats.

Spelberoende-riktlinjer

Nationella rekommendationer för stöd och behandling vid spelmissbruk.   http://ssil.today/nationella-rekommendationer-for-stod-och-behandling-vid-spelmissbruk-galler-119079/nyhet.html På Framsteget kan vi erbjuda både 12-steg och KBT-insatser samt även kombinera dessa. Spelmissbruk har liknande effekt i hjärnan som kokainmissbruk och riktig 12-stegsbehandling ger betydande och varaktig förändring vad gäller drog-spelanvändande.

Vi byter föreståndare

Efter 17 år med Stefan som föreståndare är det nu dax att förnya oss även här. Ny föreståndare blir Håkan Nordmark som närmast kommer från Örebro kommun där han tjänstgjort som stabschef och chef över central administration. Stefan kommer att vara kvar i verksamheten som behandlingschef parallellt med att han vidareutbildar sig.

CRA-Community Reinforcement Approach

På Framsteget har vi nu ytterligare ett psykosocialt verktyg. CRA är en av de psykosociala behandlingar som Socialstyrelsen rekommenderar personer med alkohol- och/eller narkotikamissbruk. Effekten av metoden är nykterhet alternativt minskad konsumtion, färre dagar med missbruk och förbättrad livskvalitet.   Kompetenshöjningen har skett i samarbete med: LARS ÖHMAN Utbildning, Utredning, Behandling & Stöd

Nya datum-seminariet

Vi har i sista stund blivit tvungna att skjuta på seminariet.  Första blocket ligger på andra blockets datum, det andra på det tredje 17-19/1 och nya datum för det sista blocket. 19-22/2. Stefan