På Framsteget har vi nu ytterligare ett psykosocialt verktyg.

CRA är en av de psykosociala behandlingar som Socialstyrelsen rekommenderar personer med alkohol- och/eller narkotikamissbruk. Effekten av metoden är nykterhet alternativt minskad konsumtion, färre dagar med missbruk och förbättrad livskvalitet.

 

Kompetenshöjningen har skett i samarbete med:

LARS ÖHMAN
Utbildning, Utredning, Behandling & Stöd