Vi utökar vår kompetens

Nu har samtlig personal utbildats i  A-CRA och CRA via ACRA Sverige. A-CRA och CRA är evidensbaserade behandlingsprogram för ungdomar och vuxna med alkohol och drogproblem. Båda programmen rekommenderas i Socialstyrelsens riktlinjer. Vår behandlingspersonal har även gått grundkurs och metodkurs Kriminalitet som livsstil via Stiftelsen Kriminalitet som Livsstil. Utbildningen är skapad för att hjälpa vuxna […]

Vi söker medarbetare

Vi söker nu en behandlingsassistent och en boendestödjare. Vi söker dig som aktivt vill bidra till ett viktigt förändringsarbete för personer som bestämt sig för att välja en ny väg i livet Läs mer här: https://arbetsformedlingen.se/platsbanken/annonser/24063501

Opiodkrisen

Över 70000 människor dog av överdoser i USA under 2017. Det kan jämföras med antalet döda amerikaner under Vietnamkriget, 58000. I Sverige uppmärksammas faran med opioidmissbruket allt oftare nu men här pratas det om att lösa opioidproblemet med… Ja just det, opioider. Vi tror att tillgången måste begränsas samt att drogfri behandling är den enda […]

Anhörigdag

Nu på fredag är det dags igen. Vi håller anhörigdag i Örebro. Om du missat den och vill vara med så maila oss på: stefan@framsteget.se Antalet är begränsat så vi lovar inte plats.

Spelberoende-riktlinjer

Nationella rekommendationer för stöd och behandling vid spelmissbruk.   http://ssil.today/nationella-rekommendationer-for-stod-och-behandling-vid-spelmissbruk-galler-119079/nyhet.html På Framsteget kan vi erbjuda både 12-steg och KBT-insatser samt även kombinera dessa. Spelmissbruk har liknande effekt i hjärnan som kokainmissbruk och riktig 12-stegsbehandling ger betydande och varaktig förändring vad gäller drog-spelanvändande.

CRA-Community Reinforcement Approach

På Framsteget har vi nu ytterligare ett psykosocialt verktyg. CRA är en av de psykosociala behandlingar som Socialstyrelsen rekommenderar personer med alkohol- och/eller narkotikamissbruk. Effekten av metoden är nykterhet alternativt minskad konsumtion, färre dagar med missbruk och förbättrad livskvalitet.   Kompetenshöjningen har skett i samarbete med: LARS ÖHMAN Utbildning, Utredning, Behandling & Stöd