Över 70000 människor dog av överdoser i USA under 2017. Det kan jämföras med antalet döda amerikaner under Vietnamkriget, 58000. I Sverige uppmärksammas faran med opioidmissbruket allt oftare nu men här pratas det om att lösa opioidproblemet med… Ja just det, opioider. Vi tror att tillgången måste begränsas samt att drogfri behandling är den enda framkomliga vägen. Se SVT:s inslag nedan.

 

https://www.svt.se/special/de-tvingas-tackla-opioidkrisen-i-USA/?fbclid=IwAR0FfsfSYn1D8tpXqvALP0nhHSOko1S4d9EklH2H3ipASxYhS9wPhqspBn8