All personal på Framsteget genomgår nu traumautbildning som leds av leg Psykolog Patrick Larsson.