Vi har i sista stund blivit tvungna att skjuta på seminariet.  Första blocket ligger på andra blockets datum, det andra på det tredje och nya datum för det sista blocket. 17-19/1.

Stefan