Neurofeedback är ett omfattande träningssystem vilket stödjer förändring i hjärnan på cellnivå. Det tekniskt träningssystemet främjar och övar hjärnan på att reglera sin aktivitetsnivå på ett för individen tillfredsställande sätt. Tekniken går ut på att hjärnan får återkoppling från sin elektriska aktivitet (EEG) och på så sätt belönar sig själv när den uppnår önskad aktivitetsnivå. Då hjärnan är ett belöningssökande organ kommer det fortsätta att söka efter att göra ”rätt” och på så sätt träna sig själv i enlighet med det ”träningsprogram” vi designar för just dig.
Detta system är sprunget ur lång tids forskning och har nu blivit en del av professionella klinikers verktygslåda. Neurofeedback  kan ses som teknologins svar på psykoterapin. Det  används framgångsrikt för behandling av depression, ångest, demens, ADD/ADHD, sömnproblem, epilepsi, posttraumatisk stress (PTSD) och missbruk samt många fler psykiska och fysiska besvär. Människor med medfödda såväl som förvärvade hjärnskador har funnit neurofeedback som en effektiv metod för att reducera besvärande symtom.

Neurofeedback använder vi som ett medicinfritt alternativ för att behandla ADHD

På Karolinska institutet pågår just nu en forskningsstudie om neurofeedback.