Vi kommer återigen genomföra det uppskattade och efterfrågade seminariet

Seminariet introducerar AA: s 12-stegsprogram som en problemlösande formel, att tillämpas på olika beroenden från ett  behandlingsperspektiv. Vi kommer att förankra 12-stegsprogrammet i boken, Anonyma Alkoholister (Storaboken).

Utbildningen berör beroendeproblematiken på ett sådant sätt att det är användbart i alla sammanhang, även där det inte används tolvsteg. En fräsch och alltid lika aktuell metod som bekräftas av modern forskning kring beroenden i hjärnan.

Boken kommer att gås igenom från förordet i den första upplagan 1939, fram till de slutliga instruktionerna. Utgåvorna av denna bok har i dagsläget nått 30 miljoner exemplar. Seminariet fokuserar på de tre kontextstegen, handlingsstegen och den 4: e dimensionen med syftet att visa professionella hur man kan förbättra sin förståelse, och hur man använder AA: s 12-stegs program och gemenskap som en avgörande resurs. Modellen är baserad på Recovery Dynamics® som är ett manualbaserat program om hur man använder boken ”Anonyma Alkoholister” i ett behandlingssammanhang. Genom detta seminarium kommer deltagarna att godkännas för vidare studier i Recovery Dynamics®, verktyg för professionella terapeuter.

Seminariet kommer att hållas av Fil. Dr. Guttorm Toverud som har arbetat med beroende i närmare 30 år. Han har specialiserat sig på användningen av 12-stegsprogrammet som en värdefull behandlingsmodell for beroendepersoner. Över 8000 personer har nu från honom, erhållit kunskaper om hur man lever livet på livets egna villkor genom användning av 12-stegsprogrammet.

Seminariet hålls i block om tre gånger tre dagar i Örebro:
Vecka 42 16-18/10

Vecka 46 13-15/11

Vecka 3 17-19/1

Kostnad för hela seminariet: 13900:- Om du är privatperson och har funderingar kring finansiering. Hör av dig om det.

Anmälan kan göras, och frågor kan ställas till: hakan@framsteget.se, stefan@framsteget.se  

Genomgånget seminarium är fördelaktigt om du söker anställning hos oss.