Kontinuerliga processer för ständiga förbättringar

Vi på Framstegets Behandlingshem AB arbetar med att införa lean i vår verksamhet. Detta medför att vi har ett kontinuerligt arbete för att stärka all aktivitet, genom att eliminera faktorer (slöserier), som inte skapar värde för vår hierarki av intressenter. Den externa kunden ligger i detta sammanhang i topp.
Slöseri definieras som en kostnad där en koppling till en intäkt eller annan fördel, saknas.

Vårt mål är att etablera ett dragande processystem där ständiga förbättringar skall garantera, att vi alltid befinner oss i framkant. Därmed skall vi inte bara säkerställa dagens verksamhet, utan även stå redo för framtidens utveckling inom vård och omsorg.
Per Jakobsson, Framstegets Behandlingshem AB