Efter 17 år med Stefan som föreståndare är det nu dax att förnya oss även här. Ny föreståndare blir Håkan Nordmark som närmast kommer från Örebro kommun där han tjänstgjort som stabschef och chef över central administration. Stefan kommer att vara kvar i verksamheten som behandlingschef parallellt med att han vidareutbildar sig.