Nu är namnbytet klart. Återtåget som blivit en del av vår verksamhet har bytt namn till Framsteget Ronjas minne. Vi har i och med det också påbörjat transformeringen till HVB. Det kommer vara en varsam förändring som ta hänsyn till redan inledda och planerade placeringar.

Välkommen att höra av dig med frågor till Håkan 07o-3293259 eller
Stefan 073-3712020