Vi tillhandahåller en terapeutisk, drogfri miljö med struktur och ADL-träning i vardagen. Vi stödjer kvinnorna att tillämpa de kunskaper de fått t.ex. genom behandling eller att genomföra de beslut de fattat för ett meningsfullt liv. Vi inspirerar till att delta i samhället på olika sätt och har Stockholms hela utbud runt knuten.

Arbete, kurser och fritid i balans

Meningsfull sysselsättning och självförsörjande i fokus, liksom balans i livet.

Vi samarbetar med arbetsförmedlingen och försäkringskassan men har även ett stort nätverk som vill hjälpa till. Vi stödjer vid behov arbetsgivare i deras uppdrag.

Vi har möjlighet att tillhandahålla temakurser om destruktiva livsmönster och vi stödjer föräldrarollen efter klientens förutsättningar.

Vi tillför kompetens efteruppdrag inom 12-steg, kriminalitetsprogram, MI. MET, CRA, KBT

Vi kan tillhandahålla skräddarsydda behandlingsinslag genom samverkan med externa konsulter.
Fritiden fylls med ett växlande innehåll utifrån klienternas önskemål, där fysisk och mental träning blandas med kulturinslag, trädgård och naturupplevelser. På gården finns bastu, tennisbana, fotbollsplan och joggingspår, kanoter och roddbåtar. Vi uppmuntrar deltagande på självhjälpsmöten.

Regelbundna stödsamtal är en självklarhet.

Samverkan och planering

Placering kräver biståndsbeslut från socialtjänsten eller motsvarande remittent.

Vi välkomnar ett nära samarbete och gör en individuell genomförandeplan i samråd med klient och remittent. Vi arbetar på socialtjänst eller annan remittents uppdrag. Vi lämnar skriftliga månadsrapporter enligt överenskommelse och kontaktar alltid remittenten om planering inte följs.

Övrigt

Vi kan även ta emot korttidsplaceringar, utredningsuppdrag och kvinnor med behov av behandling, vilket ombesörjs externt.